Biserica "Buna Vestire şi Sf. Cuvios Onufrie"

Depărtarea de lume şi afundarea în adâncul codrului, fusese dintru început dorinţa călugărilor ce vieţuiau aici. La începuturile sale, mănăstirea era mai greu de găsit pentru cei ce o vizitau pentru prima oară, fiind pitită între dealuri şi ascunsă la umbra codrului bătrân.
După tradiţie, înainte de construirea bisericii de piatră, exista aici un schit cu o biserică de lemn.
Biserica mănăstirii a fost construită -  la îndemnul domnitorului Moldovei, Mihail Sturdza (1834-1849),în perioada 11 septembrie 1858 – 25 martie 1861.

[Gradient]
Catapeteasma
Cunoaştem numele unora dintre călugării care au participat la lucrările de ridicare a bisericii -  Ioanichie şi Mardarie, Elefterie şi Macarie, Veniamin, veniţi de la schitul Cozancea. Stareţ al mănăstirii Vorona era arhimandrit Iosif Vasiliu (1853-1876 ).
Aceasta se spune într-un ”Cuvânt de îndemn la ajutorarea zidirii Săhăstriei Voronii ”, al  PS Arhiereu Chesarie Sinadon – Răzmeriţă (1798-1888) fost superior al mănăstirii Popăuţi-Botoşani, apoi locotenent de Mitropolit al Moldovei (1860-1863), ţinut pe 11 septembrie 1858, cu prilejul începerii construirii locaşului de cult. Tot din acest manuscris aflăm că biserica a fost sfinţită pe 25 martie 1861 de acelaşi arhiereu Chesarie Sinadon, primind hramul Buna Vestire , fiind el însăşi cel mai mare ctitor, acţiune determinată de reforma iniţiată de Alexandru I. Cuza din anul 1859, când pe motiv de „proastă chivernisire”, a dispus luarea averii mănăstirii Vorona.
Despre arhiereul Chesarie Sinadon, într-un „Cuvânt la înmormântarea ieroschimonahului Veniamin Constantinescu – ianuarie 1917”, aflăm că o parte a copilăriei şi-a petrecut-o la schitul Oneaga, mai ales că era din ţinutul Botoşanilor.
PS Arhiereu Chesarie Sinadon – Răzmeriţă a trecut la cele veşnice pe 19 august 1888, la mănăstirea Agafton – Botoşani. A fost înmormântat pe 21 august 1888 la mănăstirea Agafton, lângă biserica Pogorârea Sf. Duh, la dorinţa sa. Slujba înmormântării a fost oficiată de PS Arhiereu Dositei Botoşăneanul. [Gradient]
Pictura Maica Domnului

Din punct de vedere arhitectural, biserica este o combinaţie plan dreptunghiular. Este lungă de 20 metri şi lată de 7 metri.  Biserica este construită din cărămidă pe temelie din piatră, acoperită cu tablă de cupru. În dreptul altarului, pe peretele exterior nordic, pictorul Vasile Scarlat a pictat în deceniul trei al secolului al XX-lea, scena Judecata viitoare, lucrare ce a fost restaurată de pictorul Gavrileanu, din Gura Humorului, în anul 1990.
Originalitatea ei este dată de trei aparente abside, marcate pe exterior de câte patru coloane, care îi dă formă de cruce.

În perioada anilor 2004 – 2005 biserica a suferit transformări radicale : au fost realizate tencuieli noi pe exteriorul şi interiorul ei; a fost montată o nouă pardoseală de marmură şi tâmplărie de termopan la uşi şi ferestre; tot acum a fost zidit un nou pridvor. În anul 2005 cu binecuvântarea şi cu sprijinul financiar al ÎPS Daniel pe biserică a fost realizat un nou acoperiş, stil moldovenesc, acoperit cu tablă de cupru. În interior a fost dotată cu cu sistem de încălzire pe combustibil solid; s-a montat instalaţie electrică nouă cât şi instalaţie de sonorizare şi sistem de alarmă.

[Gradient]
Pictura interior
Pictura interioară este realizată în stil bizantin, tehnica fresco, în anul 2005. Interiorul este compus din următoarele spaţii: pridvor, pronaos, naos, Sf. Altar şi veşmântărie. Pridvorul şi Sf. Altar se află mai sus decât restul bisericii, treptele accentuiază tendinţa de înălţare şi creează o diferenţă valorică a încăperilor bisericii.

În ziua de 9 septembrie 2005, zi în care a fost proclamată canonizarea Sf. Cuvios Onufrie de la Sihăstria Voronei, biserica a fost resfinţită de un sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi în frunte cu ÎPS Daniel, în prezenţa a numeroşi credincioşi, când a primit al doilea hram – Sf. Cuvios Onufrie.